Leefbaarheid in de wijk

Sociale Vraagstukken

Op 5 mei j.l. is op de website van het tijdschrift Sociale Vraagstukken een artikel over het onderzoek ‘Leefbaarheid in de wijk’ geplaatst. Het artikel heet “Kijken naar het Alledaagse vertelt meer dan grote discussies over burgerschap‘.Het artikel laat goed…